Stadgar

Stadgar (PDF)

Sammandrag av kassans stadgar.

Verksamhetsområde

Staden Jakobstad, Optima samkommuner, Palvelukoti Rauhalan kannatusyhd, Ahlbäckhemmet, Mariahemmet, HötorgCenter, Vårdhemmet Victor och Elise, Dementiakoti Viivi ja Wilhelm, Serviceboende Betsy, Mellersta Österbottens och Jakobstadområdets räddningsverk, Jakobstads verksamhetsområde. Työplus/Jakobstad. Energiverkets personal som flyttat till Ab Herrfors tjänst samt nyanställda vars verksamhetspunkt är Storgatan 8 i Jakobstad. Alerte Oy Ab.

Malmska hälso- och sjukvårdsområdets anställda som flyttat över tiill Vasa sjukvårdsdistrikts tjänst. Mico Botnia Oy Ab och 2M-IT Oy Ab (verksamhetspunkten i Jakobstad) Sjukkassa Ebbas arbetstagare.

Dessutom hör från nämnda arbetsgivare pensionerade personer till verksamhetsområdet.

Medlemskap

Som medlem i kassan är berättigad att ansluta sig en person som hör till kassans verksamhetsområde. Medlemskap bör ansökas inom 6 månader räknat från arbetsförhållandets början eller då kassans versamhet börjar, inom 12 månader räknat från det att kassan antecknats (1.3.2002) i försäkringskassaregistret. Senast 28.2.2002. Medlemskapet börjar i början av följande kalendermånad efter styrelsens beslut.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften utgör 1,6% av den skattebelagda lönen som erhålls av arbetsgivaren, dock minst 35 € och högst 75 €. Medlemsavgiften för pensionär är 35 € per månad och tjänsteledig medlem är 35 € per månad.

Förmåner

Kassan ersätter kostnader för nödvändig vård till en medlem som med anledning av sjukdom eller graviditet och förlossning måste uppsöka läkare eller annan person med behörig yrkesutbildning för vård.

Bla.

 • Läkararvoden, efter ett års medlemskap (85 € i vilket också ingår ingrepp).
 • Poliklinikavgift, avgift för dagkirurgi, efter ett års medlemskap
 • Avgift per vårddag vid sjukhus, hälsocentral och rehabiliteringsanstalt 60 dagar/år, efter ett års medlemskap
 • Av läkare ordinerade läkemedel, kliniska näringspreparat, och motsvarande produkter och salvor då ersättning även betalas enligt sjukförsäkringslagen, efter 4 månaders medlemskap. Initialsjälvrisken ersätts inte!
 • Av läkare ordinerade rengöringsmedel och förband, efter 4 månaders medlemskap
 • Av läkare föreskriven radiologiska-, laboratorieundersökningar, undersökning inom området för patologi samt därtill hörande provtagning, (200 € per år) efter ett års medlemskap
 • Av läkare föreskriven fysioterapi och fysioterapeutisk undersökning eller massage, naprapat-, och kiropraktikbehandling 150 € per år, massage efter 4 månaders medlemskap
 • Nödvändiga resekostnader, efter ett års medlemskap
 • Hjälpmedel 100 € per år, efter 4 månaders medlemskap
 • Tandvård 200 €, efter ett års medlemskap
 • Glasögon 205 € vart 3 år,efter 2 års medlemskap
 • Begravningshjälp 340 €

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING BÖR LÄMNAS TILL KASSAN INOM SEX (6) MÅNADER

Som PENSIONÄR meddelar man själv till sjukkassan ifall man vill fortsätta sitt medlemskap!

Åt pensionärer ersätts 70% av nämnda förmåner, förutom glasögon, tandvård, fysioterapi och radiologiska undersökningar som ersätts som förut. Sjukhusvård ersätts för samtliga sjukdomar totalt högst 60 dagar/år.

Medlemsavgiften för pensionärer är 35 €/månad.


Mera information får du från sjukkassan. 044 3035056

Öppet : Ti – to / 8-16

Telefon: vardagar 8-16