Medlemskap

Undertecknad önskan bli medlem i Sjukkassa Ebba. Samtidigt ger jag fullmakt åt arbetsgivaren att från lönen betala medlemsavgiften till sjukkassan, enligt stadgarna 7-8 §.

7 §
Medlemsavgiften utgör 1,6% av den skattebelagda lönen som erhålls av arbetsgivaren, dock minst 35 € per månad och högst 75 € per månad. Medlemsavgiften för pensionärer 35 € och tjänstlediga medlemmar är 35 € per månad.

8 §
Arbetsgivaren och kassan innehåller medlemsavgiften från medlemmens lön i samband med löneutbetalning. Redovisning av medlemsavgiften till kassan sker minnst en gång i månaden. Pensionärer betalar medlemsavgiften med bankgiro.

Medlemsformulär: ladda och fyll i registreringsformuläret. Det ifyllda formuläret skickas/förs till Sjukkassa Ebbas kontor, Salutorget 1, 68600 Jakobstad.